ylavalikko

Hyte – Mikä?

06.03.2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE on kunnan tehtäviä jo vanhastaan, Kuntalaki 1§ ja 37§, Perustuslaki 19§. Tämä tehtävä korostuu uudessa maakuntauudistuksessa. Uudet kunnanvaltuustot joutuvat perehtymään HYTE-kysymyksiin uudella, syvällisemmällä tavalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (HYTE:llä) pyritään kaventamaan väestöryhmien hyvinvoinnin- ja terveyden eroja, vahvistetaan mielenterveyttä ja pyritään ehkäisemään sairauksia, tapaturmia sekä syrjäytymistä, että osattomuutta. HYTE velvoittaa […]

Alkuvuoden 2017 näkymä Sote-uudistukseen

30.01.2017

Eduskunnalle on määrä antaa ns. Sote-lait tulevan kevään aikana, jonka jälkeen ne lähtevät maakuntiin lausuntokierrokselle ja edelleen korjattavaksi. Voimaan lait astuvat vuoden 2019 alusta, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Uudistuksen ytimessä on huolestuttava Sote-menojen kasvu: nykymenolla vuonna 2029 menot olisivat 29 miljardia €: a. Tavoite on, että ne olisivat n. 3 miljardia €:a pienemmät (STM). […]

Koulutuksellinen eriarvoistuminen on koko Suomen haaste

23.11.2016

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kiinnitti marraskuun alussa huomiota siihen, että joka kahdeksas suomalainen poika ei osaa lukea. Lukutaidottomuus koskee niin kanta- kuin maahanmuuttajaväestöäkin. Lukutaidottomuus kasaantuu erityisesti huono-osaisimpiin perheisiin. Kurttilan mukaan näillä pojilla lukutaito saattaa riittää peruskoulun läpäisyyn, mutta ei toiselle asteelle eli ammattikouluun ja lukioon. Näillä pojilla olisi tilaa siinä työelämässä, joka Suomessa oli 50 vuotta […]

Populismin voittoko?

14.11.2016

Amerikan Yhdysvaltojen vaalitulos herättää monessa ihmisessä ärtymistä, pelkoa, ihmetystä mutta myös iloa, odotusta paremmasta, mielikuvia puheiden vaikutuksista tekoina tulevaan presidentin tehtävään. Liekö pelot ja ilot peräisin politiikan nykytilasta jossa vastuu sanoista jätetään kuulijan harkintaan ja tällä tarkoitan populistisia puheita joilla äänestäjiä houkutellaan ja luodaan mielikuvia paremmasta tulevaisuudesta jotka eivät kuitenkaan realisoidu talouden näkökulmasta. Donald Trump […]

Näkökulmia tämän hetkisestä Sote-valmistelusta

09.11.2016

Sote-uudistuksesta voidaan todeta: maakuntia on 18, maakuntavaltuustot valitaan vuoden 2018 alussa presidentin vaalien yhteydessä ja uudistus astuu voimaan 1.1.2019, rahoitus tulee valtiolta, kustannusten nousu hidastuu kolmella miljardilla €:lla vuoteen 2029 mennessä ja palveluiden valinnanvapaus astuu voimaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vuoden 2019 alusta. Eniten kritiikkiä on saanut ajatus valinnanvapaudesta. Siinähän tilaaja (yhteiskunta) ja tuottaja (kunnallinen, yksityinen […]

Ella Kiljunen esittäytyy

10.10.2016

1. Kuka olet? Olen Ella Kiljunen, 58 vuotias pääluottamusmies Kainuun sotesta. Ammatiltani olen vastaanotto/osastoavustaja ja varsinainen työpaikkani on osastonsihteerin toimi Kainuun keskussairaalassa sisätautien poliklinikalla. Olen toisen kauden Kajaanin kaupunginvaltuutettu, Kainuun maakuntavaltuutettu ja Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsen. Olen Kajaanin demareiden johtokunnan ja naisjaoston johtokunnan jäsen, sekä Oulun naispiirihallituksen jäsen ja sihteeri. Olen kahden aikuisen pojan äiti […]

Leena Törrö esittäytyy

07.10.2016

Leena Törrö. Olen 64-vuotias kirjaamissihteeri Kajaanista. Demaritoiminnassa olen ollut pitkäaikainen aktiivi, jo 1988 tulin Kajaanin sosialidemokraattien naistajaoston puheenjohtajaksi. Tällä hetkellä olen Oulun sd-naispiirin puheenjohtaja, sd-naisliiton hallituksen varajäsen ja oman yhdistyksen ja naisjaoston varapuheenjohtaja. Olen myös Sote-valtuustossa, kaupunginvaltuustossa ja kirkkovaltuustossa sekä lisäksi lautakunnissa. SDP:n puoluekokouksessa haluan vaikuttaa tekemiimme aloitteisiin lasten subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttamiseksi, samasta työstä […]

Markku Oikarinen esittäytyy

06.10.2016

1. Kuka olet? Markku Oikarinen eläkkeellä oleva palomies Kajaanista. 2. Miten ja mihin haluat vaikuttaa SDP:n puoluekokousedustajana? Ehkä yhtenä tärkeimmistä asoista on puheenjohtaja valinta jossa olen istuvan pj: n puolella. 3. Mitä asioita nostaisit esille SDP:n periaateohjelmaan liittyen? Oikeudenmukaisen ja tasa – arvoisen politiikan jatkaminen ja tehostaminen sekä tuloerojen kasvun estäminen poliittisin toimenpitein ja työllisyyden […]

Pertti Varimo esittäytyy

05.10.2016

1. Kuka olet? Pertti Varimo, 67 v, eläkkeellä oleva lastenlääkäri, Kajaanin kaupungin valtuuston I vpj ja Kainuun Sote-kuntayhtymän valtuuston I vpj. 2. Miten ja mihin haluat vaikuttaa SDP:n puoluekokousedustajana? Perusasioihin: Soten etenemiseen, maakuntauudistukseen, työllisyyteen, sosiaaliturvaan ja erityisesti hyvän koulutuksen arvostamiseen ja siihen panostamiseen. 3. Mitä asioita nostaisit esille SDP:n periaateohjelmaan liittyen? Tasa-arvoinen terveydenhuolto maakunnasta riippumatta. […]

Kari Nikulainen esittäytyy

05.10.2016

1. Kuka olet? Kari Nikulainen: Kuhmon kaupungin valtuuston jäsen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, valtuustoryhmän puheenjohtaja, maakuntavaltuuston jäsen. 2. Miten ja mihin haluat vaikuttaa SDP:n puoluekokousedustajana? Sosiaali- ja terveysasioihin: Niiden oikeudenmukaisuuteen varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. 3. Mitä asioita nostaisit esille SDP:n periaateohjelmaan liittyen? Kirkkaamin esille mikä on oikeudenmukaisuus ja siihen liittyvä vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.