ylavalikko

KAUPUNKIRAKENTAMINEN TUO TYÖTÄ

09.03.2017

Oulussa puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta kovalla kiireellä. Osittain sen seurauksena myös entisiä toimivia tiloja jää tyhjilleen. Selkeän kuvan asiasta saa kun ajelee Limingantullista kohti keskustaa tai kävelee kaupungin ytimessä aivan Oulun uuden valkean lähettyvillä. Helposti herää kysymys mitä tyhjäksi jääviin tiloihin tulee? Kuitenkin minusta on mukavaa katsella ja totutella uuteen ja toivon, että tyhjiksi […]

Hyte – Mikä?

06.03.2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE on kunnan tehtäviä jo vanhastaan, Kuntalaki 1§ ja 37§, Perustuslaki 19§. Tämä tehtävä korostuu uudessa maakuntauudistuksessa. Uudet kunnanvaltuustot joutuvat perehtymään HYTE-kysymyksiin uudella, syvällisemmällä tavalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (HYTE:llä) pyritään kaventamaan väestöryhmien hyvinvoinnin- ja terveyden eroja, vahvistetaan mielenterveyttä ja pyritään ehkäisemään sairauksia, tapaturmia sekä syrjäytymistä, että osattomuutta. HYTE velvoittaa […]

MINKÄLAINEN ON SINUN TULEVAISUUDEN KUNTA

10.02.2017

Tulevaisuuden kuntaa rakennamme yhdessä. Tähän rakennustyöhön tarvitsemme rohkeita ihmisiä. Nuoria henkilöitä ja kaiken ikäisiä kaikista ammattiryhmistä. Tulevaisuuden kunnan ylläpitäjiä on tämän hetken nuori väestö. Minkälaisessa kunnossa me varttuneemmat jätämme perinnöksi kuntamme tulevaisuuden nuorille. Maamme hallituksen leikkaukset ei tue tulevaisuuden kunnan nuorten kouluttautumista. Koulutusmääräraha leikkaukset kohtelee rajusti toisen asteen ammatillisia koulutuspaikkoja alueellamme. Nuoren syrjäytyminen todellinen uhka […]

Viisautta kuntapäättäjille Pohjois-Suomen opettajilta

08.02.2017

”Aikuisia kouluun lisää.” Tällaiset terveiset päätöksentekijöille antoi eräs messukävijä SDP:n ja Demarinaisten osastolla Pohjois-Suomen Opettajapäivillä viime viikonloppuna. Joka kolmas vuosi järjestettävä tapahtuma osui tällä kertaa sopivasti kuntavaalikevääseen, ja kaikki eduskuntapuolueet olivat paikalla näytteilleasettajina Oulun Musiikkikeskuksessa. SDP:n kuntavaaliehdokkaat keskustelivat vilkkaasti opetusalan ammattilaisten kanssa siitä, miten kunnat voisivat kehittää sivistyspalveluitaan. Arkista työtä vaikeuttavat juuri nyt hallituksen miljardileikkaukset […]

Nivalan Kineva

06.02.2017

Nivalan sos. dem. työväenyhdistys 1914–2017. K Kunnallispolitiikka on kansan valtaa, ei mielivaltaa! I Innostava, osallistuva työväenyhdistys. N Nivalassa porvaripitäjässä, 110 v työväentalo on voimissaan. E Esimerkillinen toiminta. V Vuosikymmeniä tehty vaalityötä. A Aina valmis yhteistyöhön  www.nivalandemarit.fi.

Alkuvuoden 2017 näkymä Sote-uudistukseen

30.01.2017

Eduskunnalle on määrä antaa ns. Sote-lait tulevan kevään aikana, jonka jälkeen ne lähtevät maakuntiin lausuntokierrokselle ja edelleen korjattavaksi. Voimaan lait astuvat vuoden 2019 alusta, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Uudistuksen ytimessä on huolestuttava Sote-menojen kasvu: nykymenolla vuonna 2029 menot olisivat 29 miljardia €: a. Tavoite on, että ne olisivat n. 3 miljardia €:a pienemmät (STM). […]

Mikko Salmi – oululainen Tekijä puoluesihteeriksi

27.01.2017

Viikon kuluttua piirretään vahvin vedoin SDP:n tulevaisuuden tiekartta. Lahden puoluekokouksessa 3.-5.2.2017 hyväksytään SDP:n suuntaviivat 2020-luvuille ja valitaan kolmeksi vuodeksi ihmiset puolueen keskeisiin tehtäviin. Minäkin olen saanut runsaasti pyyntöjä asettua ehdolle puoluesihteerin tehtävään. Motivaatio tehtävään ja sen haasteisiin on kova, joten tavoittelen täysillä puoluesihteerin tehtävää Lahdessa! Tuleva puoluekokouskausi on SDP:n tulevaisuuden kannalta hyvin merkittävä. Sen kuluessa […]

Kaksi paikkaa – kuinka pitkään?

25.01.2017

Suomi on muutoksessa. Eriarvoistuminen syvenee ja yhteiskunnan viimeaikaiset päätökset ovat yhä enemmän varjostamassa osan lapsista, perheistä ja kansalaisista elämää. Suomessa eriarvoistuminen kehittyy nopeimmin OECD-maista. Joka kahdeksas 15-vuotias poika ei osaa lukea. Ikäluokasta noin viidennes tippuu koulutus- ja työelämän ulkopuolelle. Väestön hyvinvointierot ovat kansainvälisesti verrattuna suuret – nämä erot näkyvät ihmisen elinajanodotteessa. Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä […]

Kiina luopuu 85 hiilivoimalan rakentamissuunnitelmista – Panokset uusiutuvaan energiaan

17.01.2017

Kiinan Kansallinen Energiahallinto on päättänyt luopua 85 kivihiilivoimalan rakentamista. Päätös on osa valtion viisivuotissuunnitelman toteuttamista, jonka tavoitteena on moderni sosiaalinen ja taloudellinen kehitys. Kivihiileen investoimisen sijaan Kiina päättää panostaa 350 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvaan energiaan investoimisen on arveltu luovan Kiinassa alalle jopa 13 miljoonaa työpaikkaa. Energiahallinnon mukaan tavoitteena on, että noin puolet […]

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus turvattava

15.01.2017

SDP:n pohjoiset piirit vaativat, että koulutusleikkaukset on lakkautettava heti. Erityisen pahasti piirejä huolettavat nyt toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Lisäleikkaukset johtavat väistämättä siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat karsimaan voimakkaasti kasvukeskusten ulkopuolelta koulutusverkkoa. Ammatillisen koulutuksen verkon karsinta voi vaarantaa myös lukion ja perusasteen koulutuksen jatkumisen joillakin alueilla. Tämä tarkoittaa joillekin paikkakunnille nuorten poismuuttoa paikkakunnalta kasvukeskuksiin. […]